Privacy Statement | Support2Health 
Support2Health respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar coaches. 
Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Support2Health is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 


Support2Health
Nijverheidstraat 12B 
1704 RA Heerhugowaard 
06-55732051 
contact@support2health.nl


Persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden 
Support2Health verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt (via email, telefoon, WhatsApp of tijdens onze gesprekken). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden: 

• NAW (naam, adres, woonplaats) 
• Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer) 
• Geslacht en leeftijd 
• Bankrekeningnummer 
• Geboortedatum en geboorteplaats (wanneer deze op een intake formulier vermeld staat) 
• Foto (wanneer deze op een intake formulier vermeld staat) 
• Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, KvK en BTW nummer (indien je zakelijk coaching afneemt) 
• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden tijdens de coachgesprekken, per email, telefoon of per WhatsApp 

Met welk doel de gegevens verwerkt worden 
Support2Health verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden: 
• Contact met jou te onderhouden over de coachsessies en je informatie toe te sturen 
• Om onze diensten te kunnen uitvoeren (coachsessies) 
• Voor onze eigen administratie 
• Voor het afhandelen van de betaling 
• Voor het verzenden van een nieuwsbrief (wanneer daar toestemming voor is gegeven) 
• Support2Health verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Hoe lang de gegevens worden bewaard 
Support2Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen 
Support2Health verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 
Op de www.support2health.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Support2Health gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 
Support2Health maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Support2Health bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (zinsopbouw). Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Support2Health te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Support2Health heeft hier geen invloed op. Support2Health heeft Google geen toestemming gegeven om via Support2Health verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@support2health.nl. 
Support2Health zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Support2Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@support2health.nl 


Het privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2021